Anna Larsdatter

DatoStedKilde
Født :1763Stensby, Kalvehave sognKilde
Døbt :27.02.1763Kalvehave KirkeKilde
Død :12.1764Stensby, Kalvehave sognKilde
Begravet :09.12.1764Kalvehave KirkeKilde

FarMor
Lars Hansen FogedMaren Rasmusdatter

Anna Larsdatter
* 1763
† 12.1764
Lars Hansen Foged
-
† Før 11.01.1785
Maren Rasmusdatter
* Omk 1739
† 05.1804
(Hans)
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Rasmusdatter

DatoStedKilde
Født :Før 1768Viemose, Kalvehave sogn-
Konfirmeret :07.04.1782Kalvehave KirkeKilde

Adresse : Viemose, Kalvehave sogn

FarMor
Rasmus Peder MadsenMaria Mortensdatter
ÆgteskabBørn
05.09.1783 - Rasmus Mortensen 1784 - Hans Rasmussen
Omk 1790 - Lars Rasmussen

Maren Rasmusdatter
* Før 1768
-
Rasmus Peder Madsen
* Omk 1732
† 02.1807
Maria Mortensdatter
* 1745
† 05.1811
Peder Madsen
* Omk 1683
† Omk 1749


Bodil Hansdatter
-
† Eft 1758Morten Bertelsen Skomager
* 1715
† 05.1774


Maren Hansdatter
* 1718
† 1766
Mads Pedersen
- - † 20.05.1684
Jytte Andersdatter
- - † Eft 1684


- - -

- - -

Bertel Mortensen
- - † 1754
Maren Jeppesdatter
- - † Før 1745

Hans Rasmussen Skomager
- - † 03.1757
Kirsten Rasmusdatter
- - † 02.1752

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Kirstine Johansen

DatoStedKilde
Født :1763--
Død :06.1800Høvdingsgården, Mern sogn-
Begravet :13.06.1800Kalvehave KirkeKilde

Adresse : Høvdingsgården, Mern sogn
Noter : Ved folketællingen 1787 var hun hos forædrene på Petersgård.
Skiftet under Vordingborg-Tryggevælde amt, pg. 454.

FarMor
Peder JohansenAnna Elisabeth Therchelsdatter
ÆgteskabBørn
30.12.1789 - Lars Terpager Hagen - - Lauridtz Hagen
Omk 1792 - Peter Hagen

Karen Kirstine Johansen
* 1763
† 06.1800
Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798
Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754


Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736Terchel Clemensen
* Omk 1680
† 1741


Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700
† 1762

- - -

- - -

Hans Rasmussen
- - † Før 1758
Anna
- - † 09.1758


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Johansen

DatoStedKilde
Født :1723Stavreby, Jungshoved sogn-
Døbt :06.04.1723Jungshoved KirkeKilde
Død :02.02.1798Petersgård, Kalvehave sogn-
Begravet :12.03.1798Kalvehave KirkeKilde

Alt.navn : Peter Johansen
Stilling : Skibsreder, købmand, godsejer

Adresse : København / Petersgård, Kalvehave sogn
Noter : Til trods for at han er døbt Peder Johansen er hans fornavn som voksen altid skrevet i den finere? form Peter.
Kontroverisel person - se bøger og artikler af Holger Munk og artikel af Benito Scocozza i Siden Saxo 2002.
Sandsynligvis en datter Marie gift i 1792 i Kalvehave: "D: 31 Martii - Byfoged ? Johan Nicolai Cannaris i Stubbeköbing og Marie Johansen paa Petersgaard". Johan Canaris var conditionerer og forvalter på Petersgård i 1787.
Om Peter Johansen skriver Holger Munk følgende i "Hasselskoven" fra 1969:
Han var nemlig født ude i Stavreby paa Jungshoved som søn af gaardfæster Johan Klabowsky og hustru Kirsten Hansdatter. Familieoverleveringen, som blev nedskrevet for ca. 90 aar siden af provst C. Klein i Brejninge paa Ærø, fortæller, at Johan Klabowsky omkring 1720 skulle være flygtet fra sit hjemland - et sted ved Østersøen i Østpreussen eller Pommeren - for at fri sig fra militærtjeneste. Ene i aaben baad og kun med en krukke vand og et brød som proviant, naaede han over Østersøen og landede paa kysten ud for Stavreby. Her gik han op til en gaard, hvor han bad om husly og mad. Det blev til, at han fik tjeneste paa gaarden og hermed sit blivende sted for resten af livet, idet han senere giftede sig med fæstebonden, Hans Rasmussens, datter Kirsten og afløste sin svigerfader som fæster af gaarden.
I dette ægteskab kom der flere børn, blandt andre en dreng, som blev døbt Peter eller Petter, som navnet ogsaa blev skrevet, født omk. 1728.
Vi ved nu ikke noget om Petter Johansens barndom, men den har antagelig ikke adskilt sig meget fra andre fæstebønders børns ude paa Jungshoved. Overleveringen fortæller, at hans hu stod til søen, og da forældrene ikke syntes herom, stak han en dag hjemmefra og til København for herfra at komme ud at sejle. Det skal ogsaa været lykkedes for ham at komme med et skib, men hvorhen og hvor længe denne fart har varet, ved vi ikke ud over, at han paa sine første farter lærte sig - ved styrmandens hjælp - baade at regne og at læse, og det saa godt, at han efter nogle aars forløb kunne vende hjem til Stavreby med saa mange dukater, at de kunne dække hans hattepuld.
Petter Johansen fortsatte som søfarer og handelsmand, og der fortælles, at han nedgravede sin første større kapital paa en mark ved Stavreby, da han ikke turde betro den til nogen. Mistro synes at have været en af Petter Johansens grundegenskaber. - Senere forstod han imidlertid at forvalte sin opsparede kapital saa vel, at han ikke alene blev skibsfører, men ogsaa medejer af skibe - senere eneejer. En overgang skulle han endog have haft 13 skibe paa søen. De laa navnlig paa rejser til Rusland og til det fjerne Kina.
Petter Johansen blev købmand, storkøbmand med gaard paa hjørnet af Nyhavn og Toldbodgade - »i hjørnet fjernest fra Kongens Nytorv«.
Peter Johansen giftede sig med den smukke købmandsdatter, Anne Elisabeth Terkelsen fra Randers. - »Hun var først forlovet med en søn af en møller, men Johansen, som havde hørt om den smukke Elisabeth, drog paa handelens vegne til Randers og blev som frier den foretrukne - af forældrene. Den smukke Elisabeth skal tit have grædt sine modige taarer over mandens støjende heftighed - - ligesom hun ogsaa skal have sukket over hans forkerte . . . .

I følgende artikel er hans fødselsår heller ikke korrekt:
Artikel af Benito Scocozza - Siden Saxo, nr. 2, 2002: Opkomlingen og den rebelske bonde, en beretning fra landboreformernes tid
Peter Johansen blev født i 1722, i Stavreby, Jungshoved sogn, der ligger i Sydøstsjælland. Han var søn af Johan Klabowski, der var kommet fra Polen, var blevet tjenestekarl og senere via giftermål fæstebonde.
Peter stak tidligt af hjemmefra og drog til søs. Næste gang man støder på ham, er i 1747, hvor han i København fik borgerskab som skipper, og tyve år senere omtales han som grosserer. Peter havde tjent mange penge på sejlads til Rusland og Det fjerne østen, og i begyndelsen af 1770'erne var han blevet en velbeslået handelsmand og skibsreder. Det fortælles, sandt eller ej, at han før sin flugt hjemmefra skal have sagt, at han en dag ville vende tilbage til sin hjemegn kørende med eget firspand.
Det skete da også i året 1774, hvor han mødte op ved en omfattende godsauktion. Det var kronen, staten, der ejede det meste af Sydøstsjælland, og nu ville man gerne privatisere Jorden. Området blev delt op i 12 dele, og den sidste del, som blev kaldt Kallehave gods, var den aller sydligste af det udstrakte godsområde og især præget af et betydeligt skovareal, der lå ud til Bøgestrømmen mod syd og Østersøen mod øst.
Det særlige ved skovene var, at under de mægtige ege- og bøgetræer fandtes en underskov af først og fremmest hassel, som bønderne fra ældgammel tid havde ret til at høste, tilskære og gøre til båndkæppe, tynde flækkede kæppe, der brugtes af bødkerne ved fremstillingen af tønder og kar. Størsteparten af båndkæppene blev afsat i København.
En foretagsom herre
Da kronen bortsolgte Kallehave - i dag Kalvehave - gods, ville egnens bønder gerne have budt, men selv den bedst bemidlede bonde måtte melde pas. Det var fæstebondesønnen fra Jungshoved, rigmanden fra København, der bød højst og blev ejer af det efterspurgte gods.
Bønderne, der nu fæstede deres gårde af Peter Johansen, og som foruden årlige afgifter måtte yde hoveri, gratis arbejde, til ham, når han forlangte det, fik snart at føle, at den nye godsejer var en særdeles foretagsom herre.
Han forlangte, at bønderne ud over at yde gratis avlsarbejde, skulle skove, kløve og køre brænde for ham, og de skulle slæbe materialer til bygningen af hans fornemme klassicistiske herregård, som han stolt kaldte Petersgård.
Men dertil kom, at Peter Johansen havde fået den ide, at der ved Bøgestrømmen skulle anlægges et skibsværft, der naturligvis skulle hedde Petersværft. Det var godt nok reglen, at et værft skulle ligge ved en købstad, men Johansen fik dispensation. Dog fik han ikke lov til at bruge hovbønder som skibsværftsarbejdere, men det forhindrede ham ikke i at lade bønderne rydde pladsen, hvor værftet skulle ligge. Desuden skulle de slæbe egestammer til værftet og transportere store sten til anlæggelsen af en skibsbro.
Peter Johansen fik sit værft og endda bygget to skibe, der var så store, at de kom til at sejle på langfart til Ostindien, Grønland og Island. Dertil kom mindre skibe, men allerede i begyndelsen af 1790'erne blev værftet opgivet. Efter at staten havde overtaget anlægget i år 1800, kom det fra 1808 til 1814 til en kort genopblomstring som kanonbådsværft og -base, men så var det endegyldigt slut.
Storbondens hasselkæppe
Det var ikke besværet med at yde hoveri i forbindelse med opførelsen af værftet, der først og fremmest hidsede bønderne op. Det var Peter Johansens forbud mod, at bønderne udnyttede underskoven til at skære deres kære hasselkæppe. Det fik bægeret til at flyde over.
Det mest dramatiske sammenstød mellem godsets bønder og godsejeren fandt sted i 1775. Den 5. april kom Peter Johansen ridende på landsbyens Langebæks gade og imod ham red hans fæstebonde Rasmus Peder Madsen, gårdmand i Viemose. Rasmus var en velhavende bonde, der, året før Johansen erhvervede godset, mod en årlig afgift havde købt sig fri for hoveri, og det ærgrede den nye godsejer, som i det hele taget fandt, at Rasmus var en besværlig fæster.
Nu sad herremand og fæstebonde saddel mod saddel. Havde det været i Det vilde Vesten, var det kommet til duel på pistoler. Det blev ved en ordduel, men Rasmus sparede ikke på krudtet. Og han understregede sine vrede udbrud ved "at slå på hestens manke med sin pisk".
Den aktuelle anledning til skærmydslen var herremandens beslaglæggelse af 900 båndkæppe, som tilhørte Rasmus. Det var kommet bag på bonden. Han havde jo ret til sine kæppe. Det var ligefrem ved en kongelig resolution af 28. maj 1746 blevet bekræftet, at underskoven var bøndernes område.
Rasmus krævede naturligvis sine båndkæppe tilbageleveret. Det imødekom Johansen allernådigst, men på den betingelse, at Rasmus betalte for "kørsel og optælling". Det nægtede bonden. Han kunne ikke se nogen grund til, at han skulle betale for kørsel af sine egne båndkæppe, og han vidste også, at hvis han gav sig, ville det skabe præcedens for, at Johansen i virkeligheden havde ret til kæppene. Nej, de skulle straks sendes tilbage til ham uden beregning. Johansen reagerede ved at sende dem til København!
Så rejste Rasmus også til København, hvor han fik en skriver - selv kunne han hverken læse eller skrive - til at udfærdige en skrivelse, stilet til kongen, hvor han bad majestæten om at henstille til Peter Johansen, at denne efterlevede resolutionen af 1746.
Lokket i en fælde
Johansen og Rasmus var jævnaldrende, Rasmus nogle år yngre, men det kom ikke til åben kamp på Langebæk gade. Johansen fortrak til en af landsbyens gårde, og da Rasmus kom efter ham, red han bort. Uanset Langebæk-bønderne undertiden har fundet storbonde Rasmus en smule hovmodig, har de sikkert frydet sig over den utålelig herremands ynkelige retræte, mens Johansen skumlede og udtænkte en hævn.
Den kom til udførelse tre dage efter. Det var såtid, og Rasmus var ved at pløje, da skovfogeden henvendte sig til ham og bad ham følge med til Kalvehave, hvor birkeskriveren, der førte retsbogen ved birketinget, den lokale underret, ønskede at tale med ham.
Det var en fælde. For efter et stykke tid ankom selveste herremanden sammen med blandt andet sin forvalter og sin skytte til Kalvehave, hvor Rasmus opholdt sig i degnens hus. Johansen trak et stykke papir frem, hvori der stod, at Rasmus "erklærede at være fuld eller gal, da han ubluelig angreb Peter Johansen hin dag på Langebækgade. "Værsgo, Rasmus! Skriv under! Rasmus nægtede naturligvis.
"ja, vil I ikke skrive under; så skal I have skrub, "var Johansens reaktion, og han beordrede skytten at hente to hasselstokke. Forvalteren tog den ene og rakte den anden til fogeden, der vægrede sig, så skytten måtte tage den i stedet. Så fik Rasmus de første slag af stokkene. Han rev sig løs og løb ud i gården, men skytten fik fanget ham og væltet ham omkuld, hvorefter han fortsatte med at slå løs på ham. Da Rasmus' jamren vakte en del opsigt, hev de ham tilbage til huset, hvor han fik endnu en gang stryg, hvor meget blev aldrig opklaret.
Da de var færdige med ham, smed de ham ud af huset. En bonde, der hjalp ham hjem til Viemose, berettede, at Rasmus "harkede og spyttede blod". En kirurg fra Vordingborg blev tilkaldt og attesterede, hvor ilde tilredt Rasmus var, og fra prædikestolen i Kalvehave Kirke blev der bedt for ham.
På tinget
Der ventede den mishandlede bonde et længere sygeleje, og han var da heller ikke rask nok til den 30. juni at møde op til det første retsmøde i den sag, han havde anlagt mod Peter Johansen for vold og overgreb. For ham mødte hans forsvarer, den lovkyndige selvejerbonde og tidligere skoleholder, godsforvalter og birkeskriver Jacob Canaris, sønnesøn af en græsk indvandrer.
Den skarptungede Canaris angreb hr. Johansen for hans "voldsomme og umenneskelige behandling af Rasmus Peder Madsen af Viemose...ved at lade denne bonde prygle på morderisk måde". Og han førte en række vidner, der fortalte, at de havde hørt slagene lyde så højt, "som kunne de været slået på et vinfad", andre fortalte, at der på Rasmus' venstre arm fandtes "en stor ful og grøn plet så stor som en hånd; ligesom han på venstre side var sort som en kakkelovn".
Men først den 4. september 1777, faldt birketingets dom. Her henvistes til Danske Lov af 1683, gældende lov til langt op i 1800-tallet, hvor der står, at "husbond må revse sine børn og tyende med kæp eller vånd (gren)", men "skader han dem på deres helbred; da straffes han som om han havde gjort en fremmed skade". Retten syntes ikke, at en hoverifri bonde ligefrem kunne kaldes tyende eller tjener, og selv om Rasmus havde opført sig som en hidsigprop, berettigede det ikke hr. Johansen til selvtægt og mishandling. Derfor idømte retten Peter Johansen en større bøde, der skulle indbetales med en del til staten, en anden og lige så stor del til Kalvehave sogns fattige. Desuden skulle han yde Rasmus Peder Madsen erstatning for "badskærerløn og smerte og helbreds svækkelse" samt for næringstab.
Godsejeren blev rasende og ankede straks dommen til Højesteret - man kunne fra birketinget springe landstinget, i dag landsretten, over og gå direkte til tops. M de ni højesteretsdommere var der kun en, der ville stadfæste birkerettens dom, mens to ville frikende Peter Johansen. De seks, hvis kendelse blev afgørende, gav Johansen medhold i, at han som herremanden og dermed Rasmus' foresatte havde ret til "mådelig at revse" sin fæstebonde, men at han var gået alt for vidt, da han "under venskabs skin har lokket ham til sig i en fremmed mands hus og efter at han i forvejen havde ladet præparere hasselkæppe, derved havde ladet ham gennemprygle. " For denne ubesindighed skulle Peter Johansen bøde såvel til staten som til Vor Frelsers Kirke.
Rasmus fik ingen erstatning blandt andet som følge af hans "impertinence", på jævnt moderne dansk: næsvished.
og kæppene ?
Men hvordan gik det så med Rasmus' krav om at få sine konfiskerede båndkæppe tilbage?
Den sag trak også ud, men med den effektive Canaris som støtte lykkedes det til sidst at få sagen afgjort ved birketinget. Dommen, der dog faldt allerede den 3. oktober 1776, beordrede Peter Johansen til at betale Rasmus erstatning for de 900 beslaglagte båndstager og slog i øvrigt fast, at "bønderne i sognet, så længe man kan mindes, har haft fri rådighed over underskoven af navr; el, ask, hassel og tjørn". - Denne gang var Højesteret helt enig med birketinget. De høje herrer var vel efterhånden godt trætte af den emsige opkomling.
Efter mange andre bryderier med sine undergivne døde Peter Johansen i 1798, og året efter solgte hans arvinger Petersgård gods til staten, som godt ti år senere solgte det tilbage til en privatmand. Men først i 1868 kom også skovene tilbage til Petersgård.
Rasmus Peder Madsen døde i 1807, en måneds tid før hans gård af hans enke blev købt til selveje, og mens den var ved at blive flyttet fra landsbyen til udflytterlodderne, der nu lå spredt i landskabet.
Da var der gået 32 år, siden fæstebonden Rasmus Peder Madsen vandt sine sager over herremanden, købmanden og skibsrederen, den forhenværende tjenestekarlesøn Peter Johansen. Herved var han med til at indvarsle de nye tider, hvor godsejernes Danmark blev afløst af gårdmændenes Danmark.

Skiftet under Vordingborg-Tryggevælde amt, pg. 381 385 390 392 397? 401 405 412 514 421 427 433 440 441 452 456 460, 461 475 480.

FarMor
Johan KlabowskyKirstin Hansdatter
ÆgteskabBørn
01.07.1750 - Anna Elisabeth Therchelsdatter 1751 - Terchel Johansen
- - Christine Johansen
04.08.1758 - Anna Elisabeth Johansen
Omk 1760 - Giertrud Johansen
1763 - Karen Kirstine Johansen
1767 - Anna Marie Johansen

Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736

-
--
-Hans Rasmussen
-
† Før 1758


Anna
-
† 09.1758

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johan Klabowsky

DatoStedKilde
Født :-Polen-
Død :Eft 1754Stavreby, Jungshoved sogn-
Emmigreret :Omk 1720--

Alt.navn : Johan Hansen Clabask
Stilling : Gårdmand

Adresse : Gård nr. 3, Stavreby, Jungshoved sogn
Noter : I Jungshoved kirkebog ofte kaldt Johan Clabask.
I 1746 var han forlover for sønnen Hemming - da underskrev han sig I H K Johan Hansen Clabasch. I 1752 blev datteren Anne trolovet; da underskrev han sig J H Johan Hansen.

Om Johan Klabowsky skriver Holger Munk følgende i "Hasselskoven" fra 1969:
Familieoverleveringen, som blev nedskrevet for ca. 90 aar siden af provst C. Klein i Brejninge paa Ærø, fortæller, at Johan Klabowsky omkring 1720 skulle være flygtet fra sit hjemland - et sted ved Østersøen i Østpreussen eller Pommeren - for at fri sig fra militærtjeneste. Ene i aaben baad og kun med en krukke vand og et brød som proviant, naaede han over Østersøen og landede paa kysten ud for Stavreby. Her gik han op til en gaard, hvor han bad om husly og mad. Det blev til, at han fik tjeneste paa gaarden og hermed sit blivende sted for resten af livet, idet han senere giftede sig med fæstebonden, Hans Rasmussens, datter Kirsten og afløste sin svigerfader som fæster af gaarden.
I dette ægteskab kom der flere børn, blandt andre en dreng, som blev døbt Peter eller Petter, som navnet ogsaa blev skrevet, født omk. 1728.

Fra Steen Thomsen - 2003: Beskrivning over Hans Kongelige Mayestæts bønders både gård- og husmænds tilstand med vidre udi Vordingborg Amt overalt, og så vidt regimentsskriver Hans Swanes district sig strækker År 1739. (RA, Rentekammeret 2248.318), Underskrevet 7 jul 1739:
Staureby Nr 3 Johan Hansen:
Jord: 3 tdr 6 skp 2 fjrdk 1 alb hartkorn [Stadigvæk (se svigerfaderen i 1719). Det er bland de mindre, men spredningen er lille: 3 tdr 2 til 4 tdr 4].
Bygninger: 16 fag hus [resten må være brændt].
Behøver reparation: 10 rdl [Det er i underkant af naboerne, det rækker slet ikke til at opbygge ½ gård].
Bestætning: 6 bæster (heste), 2 køer, 2 ungnød, 2 får, 8 svin. [Det var mere rimeligt]
Græsning til: 10 høveder [2 mindre end 1719].
Avler læs hø: 10 [I 1719 var det 6].
Udsæd i tdr [hvad kan han så]: 3 rug, 3 byg, 1½ havre.
Det unge mandskab: søn Hans Johansen 18 år, Henning Johansen 16 [er 18], Peder Johansen 13 [er 15], Niels Johansen 10 [er 13], Rasmus Johansen 8 [er 5], Jørgen Johansen 2 [er 2 bingo!]. [Her mangler Jens fra 1728, så han må være død].
Gårdens tilstand: Slet. Har en gammel bryggerkedel [Der er gjort rede for bryggerkedler og kakkelovne!].
Kommentar: Han har overtaget svigerfars gård. Da han døber Hemming i nov 1720, må det være sket mlm okt 1719 og nov 1720. Ældste søn Hans ses ikke døbt i Jungshoved, han må være fra 1718. Sønnen Jens fra 1728 må være død.

Tilsvarende opgørelse i 1741: Titel mangler, men forordet på s 1 forklarer at den er bestilt 29 apr 1741, mens sidste side er underskrevet 6 sep 1741. RA, Rentekammeret 2248.318
Staureby Nr 3 Johan Hansen:
Jord: 3 tdr 6 skp 2 fjrdk 1 alb hartkorn [Stadigvæk. Det er bland de mindre, men spredningen er lille: 3 tdr 2 til 4 tdr 4].
Bygninger: 32 fag hus [altså genopbygget].
Behøver reparation: 28 rdl [Det er højt, og sært når den halve gård er helt ny].
Bestætning: 8 bæster (heste), 3 køer, 3 ungnød, 4 får, 2 svin. [Noget mere end for 2 år siden]
Græsning til: 10 høveder [som 1738].
Avler læs hø: 10 [som 1738].
Udsæd i tdr [hvad kan han så]: 3 rug, 3 byg, 1½ havre.
Det unge mandskab: Søn Hans Johansen 22 år, Henning Johansen 20 [20/21], Peder Johansen 16 [er 18], Niels Johansen 14 [er 15], Rasmus Johansen 10 [er 7], Jørgen Johansen 4 [er 4/5]. [Her mangler Jens fra 1728 stadig, så han må være død].
Gårdens tilstand: Slet. Har en jernkakkelovn. [Tilstand kan være God, Lovlig, Mådelig, Slet]
Bemærkninger: Indestår med restantz penge 2 rdl 4 mk 10 sk, lånekorn byg 2 tdr 4 skp. [Det ER slet tilstand. Lånekorn var til udsæd, når man havde spist årets høst op, og renten var blodig].

Steen Thomsen: Johan Hansen Klabowsky oplader gården i Stavreby på Jungshoved.
RA, Reviderede Regnskaber, Vordingborg Rytterdistrikt regnskab 1754, bilag M:
Designation på de af det vordingborgske ryttergods district, som fæster gårde og huse ved sessionen d 9 sep 1754.
Nr 45: Stafvrebye. Jens Johansen fæst den gård som faderen Johan Hansen formedelst alderdom og svaghed haver afstået. Hartkorn under nr 3: 3 tdr 6 skp 2 fjk ialt, besætningen og sædekornet beregnet til 105 rdl 2 sk. Bygningen som for nogle åringer siden efter at den var afbrændt, er opbygt findes i [god] stand. Restancen af kgl kontribution 8 rdl 3 mk 4 sk, dertil haver fæsteren bekommet fornøjelse [det må betyde at de er eftergivet]. Betaler i fæste 4 rdl 4 mk.

Hverken hans eller konens begravelser fundet i Jungshoved kirkebog. Er de rejst fra sognet?

ÆgteskabBørn
- Kirstin Hansdatter Omk 1719 - Hans Johansen
1720 - Hemming Johansen Klabasch
1723 - Peder Johansen
1725 - Niels Johansen
11.06.1728 - Jens Johansen Clabasch
1731 - Anna Johansdatter Clabasch
01.1734 - Rasmus Friederich Johansen
1736 - Jørgen Johansen

Johan Klabowsky
-
† Eft 1754

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Elisabeth Therchelsdatter

DatoStedKilde
Født :1729Randers-
Død :1804København-
Begravet :-Kalvehave Kirke-

Alt.navn : Anna Elisabeth Johansen

Adresse : København / Petersgård, Kalvehave sogn
Noter : Hun var datter af en købmand - kilde: Holger Munk i "Hasselskoven". Holger Munk kalder hende Anne Elisabeth Terkelsen.
Precis oplysning om navn og fødselsår fra Steen Thomsens hjemmeside, december 2002.

FarMor
Terchel ClemensenKirsten Andersdatter Mammen
ÆgteskabBørn
01.07.1750 - Peder Johansen 1751 - Terchel Johansen
- - Christine Johansen
04.08.1758 - Anna Elisabeth Johansen
Omk 1760 - Giertrud Johansen
1763 - Karen Kirstine Johansen
1767 - Anna Marie Johansen

Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804
Terchel Clemensen
* Omk 1680
† 1741
Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700
† 1762

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Terchel Johansen

DatoStedKilde
Født :1751København-
Døbt :07.09.1751Skt. Nikolaj Kirke, København-
Død :11.04.1824Kalvehave, Kalvehave sogn-
Begravet :17.04.1824Kalvehave KirkeKilde

Alt.navn : Torchild Johansen
Stilling : Forvalter, arvefæstegårdmand

Adresse : Kalvehave, Kalvehave sogn / Præstø i 1801, 1802
Noter : Ugift ved folketællingen 1787, hvor han boede hos forældrene på Petersgård.
1796 begravet i Kalvehave kirke: "Dom. 16 p. Trin - Anne Magrethe Hr Torchild Johansens Ammes Barn 13 Uger"

FarMor
Peder JohansenAnna Elisabeth Therchelsdatter
ÆgteskabBørn
09.07.1790 - Theresia Charlotte Carstensen 02.1792 - Petra Anne Elisabeth Johansen
1794 - Petrea Elisabeth Henriette Johansen
1796 - Caroline Sophie Augustine Johansen
Omk 1798 - Peter Johansen
1805 - Torchild Johansen
Omk 1805 - Hendrik Johansen

Terchel Johansen
* 1751
† 11.04.1824
Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798
Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754


Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736Terchel Clemensen
* Omk 1680
† 1741


Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700
† 1762

- - -

- - -

Hans Rasmussen
- - † Før 1758
Anna
- - † 09.1758


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christine Johansen

DatoStedKilde
Død :Eft 1796--

Alt.navn : Christine Wulf

Noter : Kilde: Folketællingen 1787 for Petrsgård, Kalvehave sogn, hvor hun angives at bo i Stubbekøbing.

FarMor
Peder JohansenAnna Elisabeth Therchelsdatter
ÆgteskabBørn
- Christian Friderich Wulf 21.02.1777 - Christian Friderick Wulf
Omk 1779 - Anthon Johannes Rasmus Wulf
Omk 1782 - Nicoline Mathilde Elisabeth Wulf
Før 19.01.1796 - Friderich Wulf

Christine Johansen
-
† Eft 1796
Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798
Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754


Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736Terchel Clemensen
* Omk 1680
† 1741


Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700
† 1762

- - -

- - -

Hans Rasmussen
- - † Før 1758
Anna
- - † 09.1758


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Friderich Wulf

DatoStedKilde
Død :Eft 1796--

Stilling : Kaptajnløjtnant

Adresse : Stubbekøbing ved folketællingen 1787.
Noter : Kaptajn i søetaten.

ÆgteskabBørn
- Christine Johansen 21.02.1777 - Christian Friderick Wulf
Omk 1779 - Anthon Johannes Rasmus Wulf
Omk 1782 - Nicoline Mathilde Elisabeth Wulf
Før 19.01.1796 - Friderich Wulf

Christian Friderich Wulf
-
† Eft 1796

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Friderick Wulf

DatoStedKilde
Født :21.02.1777--
Død :17.03.1843København-
Begravet :-Holmens Skibskirkegård-

Stilling : Godsejer, kammerherre, kontraadmiral

Adresse : Petersgård, Kalvehave sogn
Noter : I 1810 købte han Petersgård i Kalvehave sogn af Jacob Benzon Resch for 140.000 rdl. - det gods som morfaderen Peter Johansen tidligere havde ejet. (Verner Jensen).

FarMor
Christian Friderich WulfChristine Johansen
ÆgteskabBørn
20.11.1803 - Henriette Bodille Birgitte af Munthe Morgenstierne -

Christian Friderick Wulf
* 21.02.1777
† 17.03.1843
Christian Friderich Wulf
-
† Eft 1796
Christine Johansen
-
† Eft 1796

-
--
-Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798


Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Klabowsky
- - † Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694 - † Eft 1736

Terchel Clemensen
* Omk 1680 - † 1741
Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700 - † 1762

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anthon Johannes Rasmus Wulf

DatoStedKilde
Født :Omk 1779--

FarMor
Christian Friderich WulfChristine Johansen

Anthon Johannes Rasmus Wulf
* Omk 1779
-
Christian Friderich Wulf
-
† Eft 1796
Christine Johansen
-
† Eft 1796

-
--
-Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798


Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Klabowsky
- - † Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694 - † Eft 1736

Terchel Clemensen
* Omk 1680 - † 1741
Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700 - † 1762

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Nicoline Mathilde Elisabeth Wulf

DatoStedKilde
Født :Omk 1782--

FarMor
Christian Friderich WulfChristine Johansen

Nicoline Mathilde Elisabeth Wulf
* Omk 1782
-
Christian Friderich Wulf
-
† Eft 1796
Christine Johansen
-
† Eft 1796

-
--
-Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798


Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Klabowsky
- - † Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694 - † Eft 1736

Terchel Clemensen
* Omk 1680 - † 1741
Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700 - † 1762

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Giertrud Johansen

DatoStedKilde
Født :Omk 1760--
Død :Eft 1801(Nakskov)-

Alt.navn : Giertrud Gamst
Stilling : Madmoder

Adresse : Petersgård, Kalvehave sogn i 1787 / Petersværft, Kalvehave sogn i 1801

FarMor
Peder JohansenAnna Elisabeth Therchelsdatter
ÆgteskabBørn
- Christian Rosenberg Gamst Omk 1782 - Petrea Elisabeth Gamst
1784 - Peter Gamst
Omk 1786 - Johannes Gamst
Omk 1788 - Anna Elisabeth Gamst
Omk 1791 - Jacobine Gamst
Før 04.12.1793 - Christian Gamst
Omk 1795 - Christine Luise Gamst
1796 - Johannes Vilhelm Gamst
1798 - Engelke Johanne Henriette Gamst

Giertrud Johansen
* Omk 1760
† Eft 1801
Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798
Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754


Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736Terchel Clemensen
* Omk 1680
† 1741


Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700
† 1762

- - -

- - -

Hans Rasmussen
- - † Før 1758
Anna
- - † 09.1758


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Rosenberg Gamst

DatoStedKilde
Født :1754--
Død :1813(Nakskov)-

Stilling : Ritmester, toldkasserer

Adresse : Petersgård, Kalvehave sogn i 1787 / Petersværft, Kalvehave sogn i 1801 / Nakskov
Noter : Fra Steen Thomsens hjemmeside 2004: Gamst, Christian Rosenberg (1754 - 1813) - Rytteriofficer, Toldkasserer i Nakskov, justitsråd - sandsynligvis denne Christian Rosenberg Gamst.
Muligvis en datter Johanne Kirstine Gamst født omkring 1789. Ved folketællingen 1801 boede hun hos Inger Christine Jacobsen (5461) (datter af regimentsskriver Johannes Jacobsen) i Næstved.
I 1781 er han muligvis nævnt som fadder til Cathrine Elisabeth Morgenstjerne i Præstø - da nævnt som "Hr. Ljeutnant von Gamst". Ingen angivelse af hvor denne boede.

ÆgteskabBørn
- Giertrud Johansen Omk 1782 - Petrea Elisabeth Gamst
1784 - Peter Gamst
Omk 1786 - Johannes Gamst
Omk 1788 - Anna Elisabeth Gamst
Omk 1791 - Jacobine Gamst
Før 04.12.1793 - Christian Gamst
Omk 1795 - Christine Luise Gamst
1796 - Johannes Vilhelm Gamst
1798 - Engelke Johanne Henriette Gamst

Christian Rosenberg Gamst
* 1754
† 1813

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Petrea Elisabeth Gamst

DatoStedKilde
Født :Omk 1782(Vordingborg)-
Død :26.06.1828Høvdingsgården, Mern sogn-
Begravet :01.07.1828Mern KirkeKilde

FarMor
Christian Rosenberg GamstGiertrud Johansen

Petrea Elisabeth Gamst
* Omk 1782
† 26.06.1828
Christian Rosenberg Gamst
* 1754
† 1813
Giertrud Johansen
* Omk 1760
† Eft 1801

-
--
-Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798


Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Klabowsky
- - † Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694 - † Eft 1736

Terchel Clemensen
* Omk 1680 - † 1741
Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700 - † 1762

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peter Gamst

DatoStedKilde
Født :1784Præstø-
Døbt :18.09.1784Præstø Kirke-

Noter : I folketællingen 1801 oplyses det, at han var på rejse i Kina.

FarMor
Christian Rosenberg GamstGiertrud Johansen

Peter Gamst
* 1784
-
Christian Rosenberg Gamst
* 1754
† 1813
Giertrud Johansen
* Omk 1760
† Eft 1801

-
--
-Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798


Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Klabowsky
- - † Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694 - † Eft 1736

Terchel Clemensen
* Omk 1680 - † 1741
Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700 - † 1762

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johannes Gamst

DatoStedKilde
Født :Omk 1786--

FarMor
Christian Rosenberg GamstGiertrud Johansen

Johannes Gamst
* Omk 1786
-
Christian Rosenberg Gamst
* 1754
† 1813
Giertrud Johansen
* Omk 1760
† Eft 1801

-
--
-Peder Johansen
* 1723
† 02.02.1798


Anna Elisabeth Therchelsdatter
* 1729
† 1804

- - -

- - -


- - -

- - -

Johan Klabowsky
- - † Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694 - † Eft 1736

Terchel Clemensen
* Omk 1680 - † 1741
Kirsten Andersdatter Mammen
* 1700 - † 1762

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Morten Jensen

DatoStedKilde
Født :Omk 1824Stensby, Kalvehave sogn-
Død :-(Stensby, Kalvehave sogn)-

Stilling : Gårdejer

Adresse : Stensby, Kalvehave sogn

FarMor
Jens MortensenAne Lisbeth Kirstine Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
- Maren Johansdatter -

Morten Jensen
* Omk 1824
-
Jens Mortensen
* 1789
† 02.06.1837
Ane Lisbeth Kirstine Rasmusdatter
* 1795
† Eft 1860
Morten Espensen Skræder
* 1736
† 02.1790


Anna Maria Hansdatter
* 1765
† 08.03.1837Rasmus Jensen
* 1762
† 01.06.1831


Ana Maria Ebbesdatter
* 1773
† Eft 1860
Espen Mortensen Keis
* 1709 - † 01.1779
Anne Jensdatter
* 1713 - † 05.1777

Hans Pedersen Smed
* Omk 1740 - † 11.1784
Maren Hansdatter
* 1738 - † 05.1784

Jens Pedersen
* 1726 - † Eft 1801
Anna Johansdatter Clabasch
* 1731 - † 09.1786

Ebbe Hansen Ploumand
* 1729 - † 05.1781
Birte Espensdatter
* 1743 - † 21.12.1822

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Jensen Trave

DatoStedKilde
Død :Eft 1728(Langebæk, Kalvehave sogn)-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Gård nr. 1 og 1/3 af nr. 6, Langebæk, Kalvehave sogn
Noter : I 1717 var han værge for broderen Jeppes børn.
I 1717 var han fadder til Ander Jensens (Wildbrad) søn Jens i Kalvehave.
I 1720 var han forlover for niecen Marie Jeppesdatter.
I 1723 var han i Kalvehave sammen med Peder Gregersen forlover ved trolovelsen mellem Rasmus Ibsen (Væver) fra Skovhuse og Kirsten Lauritsdatter (73540 + 73561).
I 1728 var han - Hans Trave / Hans Jensen - og Jørgen Larsen i Langebæk forlovere ved trolovelsen mellem Hans Jørgensen Dragon og Inger Andersdatter.
VRJ 1739: Gård nr. 1 og 1/3 af nr. 6 i Langebæk - Hans Jensen Trafve nu Giert Giertsen (1-0-1-2 / 0.5.0.0). Mådelig tilstand, har en kakkelovn.
Han døde muligvis i Viemose 1753, 84 år gammel. Han kan da have boet hos datteren Maren.

FarMor
Jens Ibsen Trave
ÆgteskabBørn
? - - Maren Hansdatter
1703 - Niels Hansen

Hans Jensen Trave
-
† Eft 1728
Jens Ibsen Trave
* Omk 1627
† 01.1707

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mads Jensen

DatoStedKilde
Født :1712Langebæk, Kalvehave sogn-
Døbt :24.02.1712Kalvehave KirkeKilde
Død :03.1712Langebæk, Kalvehave sogn-
Begravet :06.03.1712Kalvehave KirkeKilde

Noter : Død 2 uger og 1 dag gammel.

FarMor
Jens Rasmussen KeisMaren Madsdatter

Mads Jensen
* 1712
† 03.1712
Jens Rasmussen Keis
-
† 05.1743
Maren Madsdatter
-
† 04.1754
Rasmus Rasmussen Keis
-
† Før 1703-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hemming Johansen Klabasch

DatoStedKilde
Født :1720Stavreby, Jungshoved sogn-
Døbt :17.11.1720Jungshoved KirkeKilde
Død :09.1796Langebæk, Kalvehave sogn-
Begravet :18.09.1796Kalvehave KirkeKilde

Alt.navn : Hemming Clabask
Stilling : Husmand

Adresse : Stavreby, Jungshoved sogn / Petersværft, Kalvehave sogn 1787 / Langebæk, Kalvehave sogn ved sin død
Noter : Ved datteren Birthes død i 1775 var han husmand i Stavreby, Jungshoved sogn. Senere boende på Petersværft, Kalvehave sogn.
Da datteren Margrethe blev trolovet i 1783 var han ikke forlover. Begrundelsen var at han "var paa Kallehauge, gav. Beviis at det var med Hands Villie dat. Petersverf. d. 23. Novbr 1783". Om han var der permanent eller kun midlertidigt vides ikke.
Han og konen er opført i både Jungshoved sogn og Kalvehave sogn ved folketællingen 1787. De er sandsynligvis flyttet på eller lige omkring tælllingsdagen, den 1. juli. Det samme er tilfældet med datteren Margrethe og hendes mand og spædbarn.

Skiftet efter ham i uddrag af Aurelia Clemmons:
Hemming Johansen = Karen Borgesdtr hmd i Langebech, 18 Apr 1797, pg 624 631 645
CH: Ane Hemmingsdr = Niels Jorgensen hmd i Langebech
Margrethe Hemmingsdr = Niels Rasmussen hmd i Steensbye
Hans Hemmingsen gmd i Steensbye (dod)
CH: Ane Elisabeth Hansdtr, 12
SODSK.BARN: Rasmus Jensen gmd i Steensbye
[Petersgaard, Wordingborg amt, Praesto; Bk 2 1786-1812; FHL film 41331]

FarMor
Johan KlabowskyKirstin Hansdatter
ÆgteskabBørn
13.02.1746 - Karen Børresdatter 01.1747 - Hans Hemmingsen
07.10.1748 - Hans Hemmingsen
1752 - Birthe Hemmingsdatter
1756 - Anne Hemmingsdatter
08.07.1760 - Dødfødt drengebarn
1761 - Margrethe Hemmingsdatter

Hemming Johansen Klabasch
* 1720
† 09.1796
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736

-
--
-Hans Rasmussen
-
† Før 1758


Anna
-
† 09.1758

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Niels Johansen

DatoStedKilde
Født :1725Stavreby, Jungshoved sogn-
Døbt :01.01.1726Jungshoved KirkeKilde

FarMor
Johan KlabowskyKirstin Hansdatter

Niels Johansen
* 1725
-
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736

-
--
-Hans Rasmussen
-
† Før 1758


Anna
-
† 09.1758

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Johansen Clabasch

DatoStedKilde
Født :11.06.1728Stavreby, Jungshoved sogn-
Døbt :13.06.1728Jungshoved KirkeKilde
Død :07.1796Stavreby, Jungshoved sogn-
Begravet :08.07.1796Jungshoved KirkeKilde

Alt.navn : Jens Clabasch
Stilling : Gårdmand, sognefoged

Adresse : Stavreby, Jungshoved sogn
Noter : I 1748 var han fadder til Jacob Isaacsens og Maren Pedersdatters datter Lisbet i Stavreby. Da skrevet som Jens Clabasch.

Skifteprotokollen, Jungshoved gods 1796 (folie 1349): Registrerings- og vurderingsforretning den 22. juli 1796 - død i forrige uge / skifte den 21. december 1796 efter gårdmand Jens Johansen i Stavreby.
Enke: Bodil Pedersdatter - med lavværge gårdmand Rasmus Johansen i Bønsvig / ved skiftet var det hendes trolovede fæstemand Rasmus Jørgensen.
Fælles børn - med formynder gårdmand gl. Peder Nielsen i Stavreby:
1) 1 søn Peder, 12 år.
2) 1 søn Johan, 6 år.
3) 1 datter Anne Lisbet, 19 år.
Alle børnene var hjemme hos moderen. Der blev 174 Rdl. til arv og deling.
Han overtog gården i Stavreby i 1754 efter faderen - (Steen Thomsen).

FarMor
Johan KlabowskyKirstin Hansdatter
ÆgteskabBørn
07.04.1754 - Alborg Rasmusdatter -
02.05.1777 - Boel Pedersdatter 1777 - Anna Elisabeth Jensdatter
1783 - Peder Jensen
Omk 1790 - Johan Jensen

Jens Johansen Clabasch
* 11.06.1728
† 07.1796
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736

-
--
-Hans Rasmussen
-
† Før 1758


Anna
-
† 09.1758

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anna Johansdatter Clabasch

DatoStedKilde
Født :1731Stavreby, Jungshoved sognKilde
Døbt :03.06.1731Jungshoved KirkeKilde
Død :09.1786Stavreby, Jungshoved sognKilde
Begravet :15.09.1786Jungshoved KirkeKilde

Alt.navn : Anna Clabaschdatter

Adresse : Stavreby, Jungshoved sogn
Noter : Hun var fadder til broderen Hemmings 2 sønner Hans - ved 2. dåb under navnet Ane Clabaschdaatt.
Skifteprotokollen, Jungshoved/Nysø gods, side 998: Registrerings- og vurderingsforretning den 2. december 1786 efter Indsidder Jens Pedersens hustru i Stavreby. Fælles børn:
1) 1 datter Bodild Jensdatter, gift med Knud Pedersen i Stenstrup.
2) 1 søn Peder Jensen i Viemose.
3) 1 søn Johan Jensen, til søs.
4) 1 søn Rasmus Jensen, soldat.
5) 1 datter Anna Jensdatter, gift med unge Peder Nielsen i Stavreby.
6) 1 søn Jens Jensen, tjener hos Peder Nielsen.
Skifteslutning den 16. juni 1787 (side 999). Enkemanden skyldte bl.a. sønnen Rasmus 8 rdl., sønnen Peder 6 rdl., begravelsen havde kostet 12 rdl., skyldig til præst, degn m.fl. for hans ene søn Jens Jensens begravelse 3 rdl og 8 skilling.
Underskud i boet på godt 2 rdl.

FarMor
Johan KlabowskyKirstin Hansdatter
ÆgteskabBørn
20.03.1752 - Jens Pedersen 1753 - Bothild Jensdatter
1754 - Peder Jensen
1756 - Malene Jensdatter
Før 03.07.1758 - Anne Jensdatter
1760 - Johan Jensen
1762 - Rasmus Jensen
1764 - Ana Jensdatter
- - Jens Jensen

Anna Johansdatter Clabasch
* 1731
† 09.1786
Johan Klabowsky
-
† Eft 1754
Kirstin Hansdatter
* 1694
† Eft 1736

-
--
-Hans Rasmussen
-
† Før 1758


Anna
-
† 09.1758

- - -

- - -


- - -

- - -

(Rasmus)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Mette Matthiesdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1758Tornemark, Fyrendal sogn-
Død :1764Tornemark, Fyrendal sogn-

Noter : Kilde: Kvislemark kirkebog i afskrift.

FarMor
Mathis HansenKaren Larsdatter

Mette Matthiesdatter
* Omk 1758
† 1764
Mathis Hansen
* 25.10.1725
† 03.1795
Karen Larsdatter
* Omk 1725
† 11.1772
Hans Rasmussen
* Før 1699
† 1759


Anne Mathisdatter
* Før 1705
† 1759
-
--
-
Rasmus Hansen
* Omk 1656 - † 12.1733
Anne Ericsdatter
* Omk 1657 - † 03.1731


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Marie Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :04.06.1810Langebæk, Kalvehave sognKilde
Døbt :15.07.1810Kalvehave KirkeKilde

FarMor
Peder JeppesenEllen Rasmusdatter

Karen Marie Pedersdatter
* 04.06.1810
-
Peder Jeppesen
* 06.03.1772
† 02.06.1847
Ellen Rasmusdatter
* 1773
† 31.05.1853
Jeppe Mortensen
* 1750
† 01.06.1805


Ane Pedersdatter
* Omk 1746
† Eft 1806Rasmus Mortensen
* 1733
† 04.1801


Maren Pedersdatter
* Omk 1736
† 12.1782
Morten Bertelsen Skomager
* 1715 - † 05.1774
Maren Hansdatter
* 1718 - † 1766

Peder Andersen
- - † Før 1783
Karen
- - -

Morten Boesen
* Omk 1693 - † Eft 1772
Anna Larsdatter
- - † 03.1737

Peder Pedersen
- - † 05.1753
Anne Geertsdatter
* 1707 - † 09.1769

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Nielsen

DatoStedKilde
Født :1808Stensby, Kalvehave sogn-
Døbt :24.07.1808Kalvehave KirkeKilde

FarMor
Niels Henrichsen BremsEllen Giertsdatter

Rasmus Nielsen
* 1808
-
Niels Henrichsen Brems
* 1768
† Eft 1808
Ellen Giertsdatter
* 1770
† Eft 1808
Henrich Nielsen Brims
* Omk 1747
† 1791


Anna Cathrina Erichsdatter
-
† 05.1774Giert Michelsen
* 1745
† 02.05.1815


Rebecca Jacobsdatter
* 1748
† 06.1774
Niels Hemmingsen Røsbjerg
* 01.1713 - † 12.1752
Maren Henrichsdatter
* Omk 1712 - † 12.1789

Erich Christensen
- - † 06.1755
Maren Larsdatter
* 1717 - † 01.1791

Michel Geertsen Trave
* Før 1697 - † 12.10.1771
Lucie Jensdatter
* 1716 - † 08.1755

Jacob Hansen
- - † 1769
Maren Olsdatter
- - † 1772

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ole Tias Stobbe

DatoStedKilde
Født :29.01.1816Helledes Mølle, Everdrup sogn-
Døbt :30.05.1816Everdrup KirkeKilde
Død :10.09.1892(Sølperup, Snesere sogn)-

Stilling : Mølleforpagter, parcellist, gårdmand

Adresse : Parcellist i Stensby Skov, Kalvehave sogn / Gårdmand i Sølperup, Snesere sogn
Noter : Kilde til bopæl og død: Jonna Johnsen, Langebæk - maj 2002. Tysk afstamning.
Fra hjemmeside om familien Stobbe: Levnedsforløb:
Født på Helledes Mølle den 29. Januar 1816 og hjemmedøbt den 4. februar af jordmoderen, idet moderen ikke gik i kirke.
Har rejst noget omkring i omegnen og arbejdet på forskellige møller. Ole Tias Stobbe fandt sig en ægtefælde (Ane Kristine Pedersdatter-23, 1814-1887) helt nede fra Kallehave Sogn; men hvordan de lærte hinanden at kende vides ikke. Da de blev gift den 23. Juni 1837 står den 23 årig Ole anført som fra Nyråds Mølle der ligger vest for Vordingborg. For første barns fødsel Amalie Sophie den 29. Juni 1837 står han anført som mølleforpagter i Langebæk. Ved næste barns fødsel Marie Christine den 16. Marts 1840 nævnes Stensby. Da Stensby ligger tæt på Langebæk kunne de have haft bolig her. Der var i øvrigt også en mølle i Stensby.
Den 29. December 1842 fik Ole Tias en gaard i god kvalitet i fæste under Bækkeskov ( Matr.nr. 1 - 14 c), den nuværende Skovløkkegaard i Sølperup. Måske efter tidlige gårdfæster Peder Nielsen. Formentlig hjulpet af moderens bekendtskab med ejeren på Bækkeskov. Bækkeskov Gods er i det væsentligste påvirket af englænderen Charles Joseph Selby der byggede den nuværende hovedbygning i 1796-1805. I 1797 blev alt bøndergodset tilhørende Bækkeskov udskiftet. Hver af de nybyggede fæstegårde, alle lige store og ens, stod Selby i 1.000 rdl. Ved tiltrædelsen fik bonden to spand heste, 10 køer, kakkelovn, bryggerkedel og et par lispund kløverfrø.
Hans to drenge Peter og Magnus Wilhelm, med 3 års forskel i alder, gik i Sjoltes Skole, hvorfra Magnus søn Kresten Vilhelm Stobbe fortæller at de to brødre var vidt forskellige.
Ole Tias huskes som en streng og hidsig mand.

Af folketællingen 1845 for Snesere sogn fremgår det, at han skal være født i Køge sogn?!

FarMor
Magnus StobbeElse Marie Andersen
ÆgteskabBørn
23.06.1837 - Anne Kirstine Pedersdatter Omk 1837 - Amalie Sofie Stobbe
Omk 1840 - Marie Christine Stobbe
- - ? Stobbe
Omk 1843 - Caroline Kristine Stobbe
- - Ellen Marie Stobbe
1848 - Magnus Vilhelm Stobbe
1851 - Peter Stobbe

Ole Tias Stobbe
* 29.01.1816
† 10.09.1892
Magnus Stobbe
* Omk 1790
† 01.05.1837
Else Marie Andersen
* Omk 1795
† 18.04.1887

-
--
-Ole Andersen
* Omk 1750
† Eft 1816


Kirstine Nielsdatter
* Omk 1756
† Eft 1801

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Hansdatter

DatoStedKilde
Født :28.06.1812Viemose, Kalvehave sogn-
Død :1888(Ambæk, Jungshoved sogn)-

Adresse : Ambæk, Jungshoved sogn

FarMor
Hans JacobsenMette Hansdatter
ÆgteskabBørn
24.02.1832 - Rasmus Pedersen 04.02.1833 - Hans Peter Rasmussen
Omk 1836 - Johanne Marie Rasmusdatter
29.12.1838 - Lars Rasmussen
17.10.1841 - Ane Kirstine Rasmusdatter
Omk 1844 - Maren Rasmusdatter

Ane Hansdatter
* 28.06.1812
† 1888
Hans Jacobsen
* 1777
† Eft 1840
Mette Hansdatter
* Omk 1788
† Eft 1860
Jacob Sørensen
* Omk 1746
† Eft 1801


Anna Hansdatter
* Omk 1740
† Eft 1801Hans Madsen Lerche
* Omk 1737
† 1805


Johanne Larsdatter
* Omk 1741
† 26.08.1831
Søren Olsen Smed
* Omk 1720 - † 1788
Maren Andersdatter
- - † 11.1772


- - -

- - -


- - -

- - -

Lars Hansen Hugger
* Omk 1702 - † 01.1792
Kirsten Eskildsdatter
* 1700 - † 06.1753

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Peter Rasmussen

DatoStedKilde
Født :04.02.1833Kalvehave sogn-

FarMor
Rasmus PedersenAne Hansdatter
ÆgteskabBørn
15.11.1861 - Mette Rasmusdatter -

Hans Peter Rasmussen
* 04.02.1833
-
Rasmus Pedersen
* 1799
† Før 1888
Ane Hansdatter
* 28.06.1812
† 1888
Peder Jeppesen
* 06.03.1772
† 02.06.1847


Ellen Rasmusdatter
* 1773
† 31.05.1853Hans Jacobsen
* 1777
† Eft 1840


Mette Hansdatter
* Omk 1788
† Eft 1860
Jeppe Mortensen
* 1750 - † 01.06.1805
Ane Pedersdatter
* Omk 1746 - † Eft 1806

Rasmus Mortensen
* 1733 - † 04.1801
Maren Pedersdatter
* Omk 1736 - † 12.1782

Jacob Sørensen
* Omk 1746 - † Eft 1801
Anna Hansdatter
* Omk 1740 - † Eft 1801

Hans Madsen Lerche
* Omk 1737 - † 1805
Johanne Larsdatter
* Omk 1741 - † 26.08.1831

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017